گزارش تصویری ستاد استقبال از بهار شهرداری باقرشهر

بازپیرایی فضای سبز شهری و کود دهی باغچه های سطح شهر

شستشو و نظافت خیابان ها و جوی های سطح شهر

شستشو و نظافت المان ها و تابلوهاب شهری

نصب تابلوهای حاشیه نما در بلوار امام خمینی(ره) باقرشهر

بازپیرایی باغچه‌ها و فضاهای سبز بلوار شهید رجایی 

پاکسازی شهرک مهستان(احمدوند) از زباله ها و نخاله ها