اجرای 19 سرعت‌کاه در معابر شهرک کوی دانش (چرم سازی) 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، به دنبال درخواست مکرر شهروندان مبنی بر احداث سرعت‌کاه در معابر شهرک کوی دانش (چرم سازی) اجرای پروژه سرعت‌کاه در این منطقه به منظور کاهش سرعت و ایمن سازی معابر برای عابران پیاده در دستور کار اداره عمران و تاسیسات شهری شهرداری باقرشهر قرار گرفت. 
بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با واحد ترافیک و پلیس راهنمایی و رانندگی، عملیات اجرای پروژه 19سرعت‌کاه در معابر شهرک کوی دانش باقرشهر آغاز و در حال اجرا است.