رنگ آمیزی درب مساجد باقرشهر در آستانه بهار قرآن 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، درآستانه بهار قرآن و ماه مبارک رمضان به منظور بهبود وضعیت ظاهری مساجد و اماکن مذهبی شهر، عوامل واحد مدیریت زیباسازی شهرداری باقرشهر اقدام به رنگ آمیزی درب مساجد سطح شهر در باقرشهر کردند.