توزیع 360 مخزن زباله ویژه تفکیک پسماند های خشک در باقرشهر 

واحد مدیریت پسماند شهرداری باقرشهر اقدام به  توزیع 360  عدد مخزن و سطل های زباله ویژه پسماند خشک در اماکن مذهبی، ورزشی و مدارس باقرشهر نموده است. 
 


به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، به‌منظور جداسازی و تفکیک پسماندهای خشک، کاهش آلودگی محیط زیست، جلوگیری از هدررفتن سرمایه ‌های ملی و منابع طبیعی، کاهش حجم زباله ‌های شهری و ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهروندان، مخازن زباله ویژه تفکیک پسماندهای خشک در اماکن مذهبی، ورزشی و مدارس توزیع شد. 
این طرح به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود و در فاز نخست ابتدا مساجد، حسینیه ها و ورزشگاه های سطح شهر مخازن زباله ویژه تفکیک پسماند های خشک دریافت نمودند و در ادامه در فاز دوم این مخازن در بین مدارس باقرشهر توزیع گردید. 
گفتنی است در مجموع طی ماه جاری 360 عدد مخزن 120 لیتری در تمامی مدارس، ‌ورزشگاه ها، مساجد و حسینیه های باقرشهر توزیع گردیده است که این اقدام از سال 95 تا کنون هر سال انجام می شود و در مجموع در سال‌های اخیر تعداد 720 مخزن تفکیک پسماند خشک فقط در مدارس باقرشهر توزیع شده است.