اعضای شورای اسلامی کار شهرداری باقرشهر تعیین شدند 

آقایان مهدی دادشی آلاشتی، رضا لک، غلامرضا غزلی و مجتبی بختیاری مهر به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی کار شهرداری باقرشهر انتخاب شدند. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری باقرشهر با نظارت نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران روز چهارشنبه مورخ 9 اسفندماه با حضور 171 نفر از کارکنان شهرداری تشکیل و پس از توجیه مقررات قانونی، رأی گیری به عمل آمد. 
پس از اتمام فرآیند رأی گیری؛ از مجموع 171 رأی ریخته شده، آقایان مهدی دادشی آلاشتی با 154 رأی، رضا لک با 138 رأی، غلامرضا غزلی با 126 رأی، مجتبی بختیاری مهر با 115 رأی به عنوان اعضای اصلی و آقایان داود سهراب زاده و محمد الهی به عنوان اعضای علی البدل تعیین شدند.