مجموعه فرهنگی هنری عطر فاطمی برگزار کرد: ویژه برنامه کاشت نهال توسط خردسالان

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر،کاشت نهال در بوستان 9 دی باقرشهر به همت مجموعه فرهنگی هنری عطر فاطمی برگزار شد.

این ویژه برنامه در راستای ایجاد شور و شعف و ترویج فرهنگ درخت کاری برای کودکان خردسال با اجرای سرود  همراه بود.