آموزش نونهالان و نوآموزان فرهنگسرای استادشهریار در خصوص مخاطرات چارشنبه سوری

آموزش نونهالان و نوآموزان فرهنگسرای استادشهریار برای آشنایی بامخاطرات چارشنبه سوری و نحوه مقابله با خطرات درهنگام بروز حریق و حادثه و طرزاستفاده صحیح از خاموش کننده های آتش نشانی