ظرفیتی دیگر برای باقرشهر / شهردار باقرشهر به عنوان عضو هیئت رئیسه ورزش زورخانه ای وکشتی پهلوانی استان تهران منصوب شد

شهردار باقرشهر طی حکمی از سوی امیر عرب رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان تهران به عنوان عضو هیئت رئیسه منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر ، ظهر روز جمعه 18 اسفند ماه طی مراسمی در زورخانه شیرافکن تهران و با حضور بزرگان ورزش زورخانه ای کشور طی حکمی از سوی امیر عرب رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان تهران مرتضی همتی به عنوان عضو هیئت رئیسه منصوب شد .
پیش از این نیز مرتضی همتی به عنوان عضو هیات رئیسه هیئت کشتی استان تهران منصوب شده بود .
قطعا این عضویت ها باعث نگاه های ویژه به ورزش باقرشهر خواهد شد.
زورخانه زنده نام پهلوان خسرو معصومی (شیر افکن) از قدیمی ترین زورخانه های ایران است که در تاریخ 1313تاسیس شده است .