بازدید شبانه شهردار باقرشهر از ایستگاه آتش نشانی

بازدید شبانه شهردار باقرشهر از ایستگاه آتش نشانی شهیدان عبدالمحمد و تبریک عید نوروز و عرض خداقوت به آتش نشانان و بررسی وضعیت حوادث و ایمنی شهر از دیدگاه آتش نشانان در سال 1402
در این دیدار آتش نشانان بخاطر تجهیز آتش نشانی در ماه های گذشته از شهردار باقرشهر قدردانی کردند.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها