بازدید میدانی شهردار باقرشهر از حریم شهر

بازدید میدانی شهردار باقرشهر در 12 فروردین ماه از حریم شهر و بررسی وضعیت موجود در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز

نوشته های اخیر

دسته بندی ها