بازسازی خیابان "شهدای وطن" شهرسنگ در خیز بلند عمرانی 

به گزارش روابط‌عمومی شهرداری باقرشهر، مرتضی همتی شهردار باقرشهر با تأکید بر اینکه شهرسنگ یکی از قطب‌های صنعتی استان تهران است اظهار داشت: در پی نیاز سنجی‌های صورت گرفته و بازدیدهای مکرر که با حضور صنعتگران در سال گذشته انجام شد، خیابان "شهدای وطن" شهرسنگ که نیاز به بازسازی داشت در دستور شهرداری باقرشهر قرار گرفت. 
وی افزود: در راستای خدمت به صنعت، علاوه بر خیابان اصلی شهر سنگ، عملیات عمرانی مرمت و بازسازی خیابان شهدای وطن به عرض 20 متر و طول 400 متر در خیز بلند عمرانی باقرشهر با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال به‌منظور آماده سازی، زیرسازی و جدول‌گذاری آغاز شده و به فراخور شرایط برای آسفالت کردن این پروژه تصمیم‌گیری خواهد شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها