ادامه عملیات اصلاح و بهسازی جداول و خشکه چینی معابر سطح شهر

ترمیم و بهسازی پیاده راه خیابان نواب صفوی در حال اجرا است

عملیات جدول کشی و اصلاح شیب و کف سازی جداول خیابان فلسطین تقاطع خیابان ولیعصر (عج) 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها