آئین تکریم و معارفه حوزه قضایی بخش کهریزک برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، آئین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید حوزه قضائی بخش کهریزک با حضور مدیران حوزه قضایی استان تهران، مسئولین شهرستانی و شهردار باقرشهر برگزار شد. 

گفتنی است که در این مراسم از زحمات دکتر آرش ناصر پیرسرایی در ریاست حوزه قضایی بخش کهریزک تقدیر و محمدعلی محمدی به عنوان رئیس جدید حوزه قضائی بخش کهریزک معرفی شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها