گزارش تصویری / در مسیر خدمت

بازدید شهردار باقرشهر و جمعی از مدیران شهرداری از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در خیابان شهر سنگ، بوستان 9 دی و بلوار سفیر امید

پاکساری، شست‌وشو و جمع آوری و تسطیح نخاله های مازاد جاده پژوهشگاه

نوشته های اخیر

دسته بندی ها