در مسیر خدمت/بهسازی بولوار سفیر امید به کجا رسید؟ 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، بهسازی بولوار "سفیر امید" در مساحت 21 هزار متر مربع در دستور کار واحد عمران شهرداری باقرشهر قرار دارد و در حال حاضر زیرسازی پروژ و اجرای لایه بیندر در حال اجراست... 

گفتنی است این پروژه با تلاش شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری باقرشهر در مراحل پایانی و تکمیل قرار دارد. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها