"بولوار سفیر امید" به منظور اجرای لایه نهایی آسفالت مسدود می شود 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، بولوار سفیر امید از دوشنبه 3 اردیبهشت ماه  تا پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه به علت اجرای مراحل نهایی روکش آسفالت و لزوم اجرای پروژه با کیفیت بالا مسدود می شود و در فرصت 3 روزه لایه نهایی توپکا در این محل اجرایی می شود. 
مسیر جایگزین از روستای قمصر و گلحصار (بهشتی) برای ورود به شهر باقرشهر به شهروندان توصیه می شود.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها