شهردار باقرشهر با رئیس حوزه قضایی دیدار کرد 

مرتضی همتی شهردار باقرشهر صبح امروز با حضور در دفتر رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک ضمن تبریک انتصاب دکتر علیمحمدی بر همکاری همه جانبه شهرداری باقرشهر در پیشبرد اهداف حوزه قضایی و نیز افزایش رضایتمندی و احقاق حقوق شهروندان تاکید کرد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها