بازدید میدانی شهردار باقرشهر و جمعی از مدیران از نحوه پیشرفت و اجرای  پروژه های عمرانی شهرداری باقرشهر

در این بازدید شهردار از پروژه های بهسازی بولوار سفیرامید، بهسازی خیابان اصلی شهرسنگ، اصلاح عمرانی ترافیکی ورودی خیابان فلسطین،خیابان شهدای وطن و...

نوشته های اخیر

دسته بندی ها