گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

جلسه ملاقات عمومی شهردار باقرشهر با شهروندان در اولین روز هفته برگزار شد

در ادامه طرح نگهداشت شهری نهرهای روباز، کنارجدول و پیاده روهای خیابان های پانزده خرداد و شهید داود محمدی شستشو گردید

شروع پروژه اصلاح هندسی ورودی خیابان فلسطین از بلوار شهید رجایی به منظور تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و برطرف کردن مشکل ترافیکی بلوار شهید رجایی

بتن ریزی و اجرای کفپوش و جداول سنگی باغچه پیاده راه خیابان اصلی شهر سنگ
این بخش صنعتی شهر قرار است با برنامه ریزی های انجام شده به قطب اقتصادی باقرشهر تبدیل شده وضمن ثروت آفرینی شهری؛مدیریت مشکلات زیست محیطی سنگبری ها و...  زمینه اشتغال را فراهم سازد.

ادامه فعالیت های عمرانی در خیابان شهدای وطن (آبپاشی و کوبیدن لایه اساس ( بیس ))

این پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد.

علفزنی و کندوکوب جهت کاشت_ لچکی سر بلوار فلسطین

ادامه پاکسازی رفیوژ وسط، جمع آوری و بارگیری علف های هرز و نخاله های موجود در زمین های خالی دو طرف بلوار پژوهشگاه با همکاری واحد نقلیه و موتوری 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها