جانمایی و نصب زیر مخزنی‌های بتنی در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، با هدف ارتقای بهداشت زیست محیطی، جلوگیری از بروز حادثه در محل هایی که مخازن زباله فاقد زیرمخزنی بودند، زیرمخزنی های بتنی خریداری و در سال 1403تاکنون حدود 40 عدد زیرمخزنی بتنی در سطح شهر نصب گردیده  است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها