دیدار نماینده مردم ری در مجلس با شهردار باقرشهر

در راستای پیگیری مشكلات و مطالبات شهروندان و شهرداری؛ به دعوت شهردار باقرشهر، سید علی یزدیخواه نماینده مردم ری در مجلس دوازدهم شورای اسلامی با حضور در دفتر شهردار باقرشهر به بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات شهروندان باقرشهری پرداختند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها