گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

برخورد قاطعانه/ تخریب و جمع آوری احداث سقف غیر مجاز در حریم باقرشهر

شهرداری باقرشهر با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز قاطعانه برخورد می نماید.

کاشت گل های فصلی در باغچه های بلوار شهید رجایی در محدوده باقرشهر

بهسازی باغچه های باند کندرو محور شهید رجایی_ روبروی شهرداری باقرشهر

در راستای مقابله با حیوانات موذی و موش عملیات طعمه گذاری در خیابان شهید کریمیان انجام شد.

در ادامه طرح نگهداشت شهری شستشوی  نهرهای روباز، جدول و پیاده روهای خیابان های شهید عباسی، شهید فراست، پنجم نواب، شهید بیک محمدی و شهید بقرایی نسب و رفیوژ وسط بلوار شهید رجایی انجام گردید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها