گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

بازدید میدانی شهردار باقرشهر از نحوه اجرا و پیشرفت پروژه شهر سنگ 

روند اجرای پل شهید جعفر زادگان توسط شهرداری باقرشهر 

عملیات خط‌کشی طولی معابر در باقرشهر

در راستای افزایش انضباط ترافیکی، حرکت رانندگان بین خطوط، افزایش ضریب ایمنی و بهبود وضع ترافیکی شهر، عملیات خط‌کشی طولی معابر سطح شهر باقرشهر به طول 14500متر انجام شد.

عملیات خط‌کشی طولی بعد از اجرای عملیات روکش آسفالت در معابر سفیر امید، شهدای وطن و 20 متری کاشانی غربی اجرا تا زمینه نظم بخشیدن به رفت و آمد وسایل نقلیه و پیشگیری از برخورد و کاهش حوادث را فراهم کند.

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده و حریم باقرشهر

شهرداری باقرشهر با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز قاطعانه برخورد می نماید.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها