گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

آرماتور بندی پیاده راه رمپ ضلع شرقی پل روگذر شهید جعفر زادگان(کمربندی شرقی)

اجرای پروژه سازه نگهبان گود جنب مصلی باقرشهر
 آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی بتنی ضلع شمالی و جنوبی ملک گودبرداری شده به منظور مقاوم سازی خیابان های نهم و دهم خیابان 22بهمن 

اجرای خاکبرداری و زیرسازی و جدولگذاری پروژه فاز یک خیابان انرژی به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان گرامی

انتقال بخشی از عرشه پل رو گذر کمربند شرقی باقرشهر (پل شهید جعفرزادگان ) جهت نصب 
این پروژه از مطالبات چند ساله مردم باقرشهر است که با پیگیری مرتضی همتی شهردار باقرشهر بعد از سال ها این پروژه به سرانجام خواهد رسید.

توزیع و نصب تعداد 23 عدد مخزن فلزی دوقلوی پسماند خشک در مدارس،  طی ده روز اخیر تعداد 101 عدد مخزن در راستای تفکیک زباله از مبدا در 23 مدرسه و فرهنگ سرا نصب شده است.

ادامه عملیات اجرای جدولگذاری و خشکه چینی در خیابان صاحب الزمان (عج) باقرشهر

روند نصب بخشی از عرشه پل شهید جعفر‌زادگان

 

کاشت بخشی دیگر از فضای سبز پروژه اصلاح هندسی تقاطع خیابان شهید رجایی و بولوار فلسطین انجام شد

نصب‌ عرشه پل روگذر شهید جعفرزادگان لاین جنوب به شمال خیابان شهید رجایی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها