گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

نصب درپوش بر روی لوله های فاضلاب و ادامه طرح طعمه گذاری با هدف از بین بردن حیوانات موذی در خیابان موسی صدر غربی انجام شد

 برخورد با تغییر کاربری در شهرداری باقرشهر 

تخریب اتاقک غیر مجاز در اراضی کشاورزی حریم شهر باقرشهر توسط شهربانان

زنده گیری سگ های بلاصاحب در سطح شهر باقرشهر در حال اجرا است