دیدار شهردار باقرشهر با رئیس حوزه قضایی  

به مناسبت هفته قوه قضائیه مرتضی همتی شهردار باقرشهر به همراه سایر مسئولان کهریزک با حضور در دفتر محمد علی‏‏‏‏‏‏محمدی رئیس حوزه قضایی باقرشهر و کهریزک ضمن تبریک هفته قوه قضائیه از زحمات این حوزه تقدیر و تشکر کردند.