به مناسبت هفته قوه قضائیه؛ شهردار باقرشهر از مسوولین و پرسنل قضایی بخش کهریزک تقدیر کرد

مرتضی همتی شهردار باقرشهر به مناسبت هفته قوه قضاییه با رئیس، جمعی از قضات و کارکنان حوزه قضایی بخش کهریزک دیدار و از زحمات یک ساله آنان تقدیر کردند.

شهردار باقرشهر در ادامه از حمایت های حوزه قضایی بخش کهریزک در احقاق حقوق شهروندان باقرشهری تشکر و موفقیت های شهرداری را در راستای خدمات رسانی به شهر و شهروندان به طور ویژه مرهون حمایت و ایفای نقش رئیس حوزه این بخش دانست و گفت: شهرداری بدون حمایت دستگاه قضا موفق به حل مشکل شهر باقرشهر نمی شد.