نصب وسایل ورزشی جدید در بوستان های عطر سیب و ارغوان باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، در راستای توسعه و تجهیز فضاها و امکانات ورزشی بوستان های باقرشهر ، دو مجموعه وسایل ورزشی جدید در بوستان عطر سیب و یک مجموعه وسایل ورزشی در بوستان ارغوان به همت واحد زیباسازی شهرداری باقرشهر نصب شد.

گفتنی است که تجهیز بوستان های باقرشهر با نصب وسایل ورزشی، وسایل بازی کودکان و ... در راستای حفظ سلامتی و رفاه حال شهروندان انجام می گردد.