گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

بازدید میدانی شهردار و جمعی از مدیران شهرداری باقرشهر از پروژه های عمرانی سطح شهر 

مراحل پایانی آسفالت خیابان وطن در حال اجراست

مراحل آماده سازی پروژه اصلاح هندسی بولوار شهید رجایی _ بولوار فلسطین

آغاز طرح تعویض پایه چراغ های محور شهید رجایی در باقرشهر

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها